overlay
22 oktober 2021 om 18:00 uur

56e Fototentoonstelling

7 november 2021 om 13:00 uur

Harmonie De Vereenigde Vrienden

2 december 2021 om 20:00 uur

Maikel Harte: Deur

19 december 2021 om 13:30 uur

Threads of Silver and Gold

24 mei 2021

Werkzaamheden aan MFC De Statie in Sas van Gent

22 september 2021

Corona-update 25 september 2021

De grootste huiskamer van Sas van Gent

MFC De Statie biedt u een breed en op elkaar afgestemd, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van onderwijs, cultuur, sport, welzijn en zorg, voor jong en oud uit Sas van Gent en omstreken. Binnen het multifunctionele centrum bieden wij vier functies aan:

Sport & Recreatie
Sporthal met gebruik van verschillende sportverenigingen en activiteiten.

Zorg & Welzijn
Jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk, ouderenzorg, jeugd- en jongerenwerk.

Basisonderwijs & Kinderopvang
Een basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Cultuur & Ontspanning
Bibliotheek en zalencentrum met gebruik door verschillende (culturele) verenigingen en organisaties. Het centrale punt hierbij is de foyer.