overlay
30 maart 2023 om 18:00 uur

Filmtheater Tegenstroom

14 april 2023 om 20:00 uur

Hollandse Kost

23 april 2023 om 14:00 uur

Harmonie de Vereenigde Vrienden, Voorjaarsconcert

28 oktober 2023 om 20:00 uur

The Eagles Legacy

De grootste huiskamer van Sas van Gent

MFC De Statie biedt u een breed en op elkaar afgestemd, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van onderwijs, cultuur, sport, welzijn en zorg, voor jong en oud uit Sas van Gent en omstreken. Binnen het multifunctionele centrum bieden wij vier functies aan:

Sport & Recreatie
Sporthal met gebruik van verschillende sportverenigingen en activiteiten.

Zorg & Welzijn
Jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk, ouderenzorg, jeugd- en jongerenwerk.

Basisonderwijs & Kinderopvang
Een basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

Cultuur & Ontspanning
Bibliotheek en zalencentrum met gebruik door verschillende (culturele) verenigingen en organisaties. Het centrale punt hierbij is de foyer.